Auspuh

Izduvni sistem – auspuh

Šta je auspuh?

Auspuh ili izduvni sistem motornog vozila ima ulogu izbacivanja otrovnih gasova koji nastaju usled sagorevanja goriva u motoru. Njegova uloga je da priguši buku od motora  i smanji temperaturu izduvnih gasova.

Delovi auspuha

Auspuh se najčešce sastoji od izduvne grane, izduvne cevi i jednog ili dva izduvna lonca, a kod vozila novije proizvodnje može imati još i katalitički konvertor odnosno katalizator. Svi izduvni gasove ulaze direktno u izduvnu granu, a ona ih dalje kroz cilindre sprovodi u izduvnu cev.

 

Izduvna grana trpi veliki pritisak pa je zato obično izrađena od livenog gvožđa, čelika i drugih otpornih legura. Izduvna cev se proteže od izduvne grane sve do spoljnog dela gde izlaze gasovi. Izduvne cevi su sklone koroziji jer pri sagorevanju goriva nastaju voda i kiseline koje teku kroz izduvni sistem. Svakim startovanjem motora korozija napreduje, zato automobilima koji pretežno voze po gradu treba češće menjati izduvne cevi.

vulkanizer auspuh servis

Katalizator je deo izduvnog sistema koji služi da ukloni otrovne i štetne gasove koji nastaju pri sagorevanju goriva. To je komora sa velikim brojem mrežica koje podsećaju na saće kod pčela. Postoje metalni i keramički katalizatori. Kvar na katalizatoru možemo osetiti kao nedostatak snage motora ili primetiti čađ u izduvnim gasovima. Katalizator ima važnu ulogu kako u radu motora tako i u očuvanju životne sredine.

vulkanizer auspuh servis
    Znaci da izduvni sistem ima problem su:

  • Preterano jak zvuk motora pri ubrzavanju – uglavnom ukazuje na postojanje rupa ili pukotina u izduvnom sistemu
  • Zveckanje prilikom paljenja vozila – uglavnom ukazuje na pucanje gumenih nosaca
  • Pospanost u toku vožnje ili neprijatan miris – znak da gasovi prodiru u kabinu vozila.
vulkanizer auspuh servis

Auspuh centar Tamara pruža sve vrste servisa i zamene izduvnih sistema kao što su:

  • popravka auspuha
  • izrada auspuha za putnicka vozila
  • montaža auspuha
  • izrada sportskih auspuha

Mogucnost popravke zavisi od toga kolika je rupa na auspuhu. Ukoliko je manje oštećenje, kvar se može sanirati jednostavnim zavarivanjem rupe ali nekada je neophodno zameniti citav ošetećeni deo.  Takode izrađujemo auspuhe po vašoj želji, od aluminizaranih limova i cevi, sa garancijom od 24 meseca. Montaža naših auspuha je besplatna. Garantujemo kvalitet!